Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Gwynedd Pension Fund uses cookies to store information on your computer, to improve our website. If you choose not to accept cookies it's possible that the website will not function in such a sophisticated manner. To find out more about the cookies we use, see our privacy policy.

I accept cookies from this site

Cronfa Bensiwn Gwynedd Pension Fund


Prif ddelwedd / Main image

Croeso

Hygyrchedd | Preifatrwydd a Chwcis

© 2012 Cyngor Gwynedd

Welcome

Accessibility | Privacy and Cookies

© 2012 Gwynedd Council