Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Cysylltu â ni

 • Ffôn:
  (01286)679982
 • Post:
  Pensiynau,
  Cyngor Gwynedd,
  Stryd y Jêl,
  Caernarfon,
  Gwynedd,
  LL55 1SH
 • Ar-lein:
  Ffurflen gysylltu

Cronfa Bensiwn Gwynedd

Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd.

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yw Cronfa Bensiwn Gwynedd, a weinyddir gan Gyngor Gwynedd.

Nod y wefan hon yw darparu gwybodaeth ddiweddar ynlŷn â’r CPLlL. Pa un ai a ydych yn aelod cyfredol, aelod gohiriedig, yn derbyn pensiwn neu yn un o gyflogwyr y cynllun, rydym yn gobeithio y bydd y wefan o fudd, ond os nad ydych yn gallu cael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, cysylltwch â ni. 

Nodiadau Canllaw Datganiad Blynyddol 2016

Cliciwch yma am y Nodiadau Canllaw ar gyfer eich Datganiad Buddion Blynyddol 2016

Newyddion

Mae rhagor o storïau ar gael ar y dudalen newyddion.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2017 Cyngor Gwynedd