Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Buddsoddiadau

Croeso i’r adran o wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd sydd yn ymdrin â buddsoddiadau.

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o ddatblygu y rhan yma, ond byddwn yn gobeithio darparu gwybodaeth ar sut mae arian y gronfa yn cael ei fuddsoddi er mwyn sicrhau eich buddion pensiwn yn y dyfodol.

Gallwch ddisgwyl gweld y wybodaeth ganlynol yn y dyfodol agos:

  • Gwybodaeth am y gronfa
  • Adroddiad Blynyddol
  • Datganiad polisi cyfathrebu 
  • Datganiad polisi llywodraethu
  • Datganiad o egwyddorion buddsoddi
  • Datganiad strategaeth cyllido
  • Prisiant actiwaraidd


Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd