Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Datganiad Strategaeth Cyllido


Cyffredinol

Mae’n rhaid i awdurdodau gweinyddu’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) baratoi a
chyhoeddi Datganiad Strategaeth Cyllido (DSC).

Mae buddion CPLlL wedi eu gwarantu gan statud ac felly mae’r addewid o bensiwn yn sicr. Mae’r
DSC yn cyfeirio at y ffaith bod eisiau rheoli’r angen i gyllido’r buddion yma tros y tymor hir, a
hefyd yr un pryd hwyluso gwaith archwilio ac atebolrwydd trwy wella tryloywder a’r broses o
ddatguddio. Hefyd, mae’n rhoi fframwaith statudol i awdurdodau gweinyddol CPLlL ar gyfer
rheoli diffygion pensiwn tymor hir y Gronfa wrth symud ymlaen.

Copïau o’r DSC

Gweler yr adran Atodiadau isod am gopiau o'r datganiadau.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd