Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi

Cyffredinol

Yn flaenorol roedd rhaid i awdurdodau gweinyddu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, baratoi a chyhoeddi Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi (DoEB). Mae’r DoEB wedi cael i ddisodli gan ofyniad am Ddatganiad Strategaeth Buddsoddi (DSB), a oedd gorfod cael ei mabwysiadu erbyn 31 Mawrth 2017.

Roedd y Pwyllgor Pensiynau wedi cymeradwyo’r Datganiad Strategaeth Buddsoddi ym mis Mawrth 2017. Hon yw’r ddogfen sydd yn gosod allan y mathau buddsoddiadau y gall y Gronfa Pensiwn cael.

Gweler yr adran Atodiadau isod am gopi o'r datganiad.

Copi o’r DoEB (hyd at Fawrth 2017)

Copi o’r DSB (o Ebrill 2017)

 

Atodiadau

Gellir agor dogfennau Microsoft Word (doc) gyda meddalwedd darllenydd di-dal Microsoft neu Open Office.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd