Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Ymgynghoriad Buddsoddi Cyfunol

Rhwng 1 Mai 2014 a 11 Gorffennaf 2014 cynhaliwyd ymgynghoriad gan y DCLG ar y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol: Cyfleoedd i gydweithio, arbed costau ac effeithlonrwydd.

Gall ymateb Cronfa Bensiwn Gwynedd i'r ymgynghoriad yn ogystal â'r ddogfen ymgynghori wreiddiol eu gweld yn yr adran 'atodiadau' isod.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd