Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Bwrdd Pensiynau

Beth yw rôl y bwrdd?

Mae'r Bwrdd Pensiwn Gwynedd yn gyfrifol am gynorthwyo Cyngor Gwynedd, sef Rheolwyr y Cynllun i sicrhau cydymffurfiad â:

• Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol;
• Unrhyw ddeddfwriaeth arall sy'n ymwneud â llywodraethu a gweinyddiad y Cynllun;
• Gofynion a osodir gan y Rheolydd Pensiynau mewn perthynas â'r Cynllun;
• Sicrhau llywodraethu a gweinyddu effeithiol y Cynllun.

Mae'r Bwrdd Pensiynau yn gorff goruchwylio ac ni fydd yn gwneud penderfyniadau ac ni fydd yn cymryd lle'r strwythur llywodraethu sy’n bodoli eisoes yng Nghronfa Bensiwn Gwynedd mewn perthynas â gweinyddu'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Gweler yr adran atodiadau isod am adroddiadau a munudau'r Bwrdd Pensiynau.

Pwy sydd ar y Bwrdd Pensiynau?

Mae'r bwrdd cael ei ffurfio o 3 chynrychiolydd sy'n aelodau a 3 cynrychiolwyr cyflogwyr:

Cynrychiolwyr yr Aelodau:

Osian Gruffydd Richards - Cyngor Gwynedd
Sharon Warnes - Cyngor Gwynedd (wedi ymddeol)
Hywel Eifion Jones - Cyngor Sir Ynys Mon (wedi ymddeol)

Cynrychiolwyr y Cyflogwr:

Anthony Deakin - Cartrefi Conwy
Huw Trainor - Heddlu Gogledd Cymru
Cynghorydd Aled Evans - Cyngor Gwynedd

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd