Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Sefyllfa ariannol y wlad

Mae’r sefyllfa ariannol byd eang presennol a’r sylw caiff hynny yn y cyfryngau wedi creu pryder ymysg nifer o aelodau’r Cynllun ynglŷn â diogelwch eu buddion pensiwn yn y CPLlL.

Hoffai Cronfa Bensiwn Gwynedd sicrhau aelodau bod y Gronfa wedi ei buddsoddi ar draws ystod eang o asedau, megis cyfranddaliadau, bondiau ac eiddo, sydd yn cael ei fonitro yn gyson ac yn cael ei addasu er mwyn isafu risg.

Gallwn ddarparu sicrwydd pellach i aelodau bod eu hawliau pensiwn wedi’u sefydlu o dan gyfraith ac nid ydynt yn ddibynnol ar werth y gronfa bensiwn, ond i’w pennu ar sail aelodaeth blynyddoedd o wasanaeth a chyflog.  

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd