Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Y CPLlL newydd o 2014

Mae’r Gymdeithas Llywodraeth Leol ac undebau llafur wedi cyhoeddi yn ddiweddar canlyniad eu trafodaethau ar gynigion ar gyfer Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol newydd i Gymru a Lloegr o 1 Ebrill 2014.

Gellir cael gwybodaeth am y diwygiadau arfaethedig ar y cysylltiadau canlynol (Saesneg yn unig):

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd