Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Streic - Prynu Pensiwn Coll

Mae colli tal oherwydd streic yn gostwng y cyflog pensiynadwy sydd yn cyfrifo eich pensiwn mewn unrhyw flwyddyn byddwch yn streicio. Y ffordd i adfer y sefyllfa yw drwy dalu Cyfraniadau Pensiwn Ychwanegol (CPY ), un ai mewn un swm neu gyfraniadau dros gyfnod penodedig.  Gellir cyfrifo cost y CPY drwy fwydo’ch manylion personol a gwerth y cyflog a gollwyd ar y safle we ganlynol: Cyfrifiannell CPY sydd yn darparu ffurflen i chi lawr lwytho, arwyddo ac anfon i’ch cyflogwr i dalu’r cyfraniadau ychwanegol.  Mae’r safle uchod yn darparu gwybodaeth helaeth am yr holl drefn o dalu CPY.   Yn anffodus dim ond yn uniaith Saesneg mae’r safle we yma yn gweithredu.

 

Chwilio

Cysylltu â ni

Cysylltau Allanol

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd