Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Datganiadau Buddion Blynyddol 2015

Rydym yn falch o gadarnhau bod Datganiadau Buddion Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd ar gyfer y flwyddyn dreth 2014/15 wedi cael eu hanfon i’r aelodau actif ar y 26 Awst, 2015.

Nodwch, os ydych yn gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru neu Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yna bydd oediad cyn cyhoeddi eich datganiadau oherwydd oediad yn derbyn gwybodaeth gan eich cyflogwr. Nid oes gennym amserlen ar gyfer cyhoeddi’r datganiadau ar hyn o bryd - byddwn yn diweddaru'r dudalen hon unwaith bydd gwybodaeth ar gael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau mewn perthynas â’r datganiad, yna anfonwch e-bost i pens@gwynedd.gov.uk neu anfon llythyr i Adran Bensiynau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH. Byddwn yn ceisio ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y bo modd, ond dylech fod yn ymwybodol bydd yn debygol o fod oedi cyn ymateb oherwydd y nifer o ymholiadau a dderbynnir ar ôl dosbarthu’r datganiadau.
 

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd