Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Arolwg Adran 50/50

Os ydych yn aelod actif o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), yna byddem yn gwerthfawrogi pe gallech sbario 2 funud i lenwi arolwg byr ar yr adran 50/50 o'r cynllun ar wefan  genedlaethol y cynllun:

www.lgpsmember.org

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd