Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Cysylltu â ni

 • Ffôn:
  (01286)679982
 • Post:
  Pensiynau,
  Cyngor Gwynedd,
  Stryd y Jêl,
  Caernarfon,
  Gwynedd,
  LL55 1SH
 • Ar-lein:
  Ffurflen gysylltu

Hygyrchedd

Mae nifer o declynnau ar gael ar y wefan i'w gwneud yn fwy hygyrch i ddefnyddwyr.

Newid maint testun
Gallwch ddewis darllen y wefan mewn un o dri gwahanol faint o destun drwy glicio ar un o'r dair llythyren 'A' ar ochr chwith y wefan, uwchben y botwm 'Cartref'.

Gallwch hefyd newid maint testun drwy ddefnyddio eich porwr:

Internet Explorer: Dewis View > Text Size > maint o'ch dewis
Mozilla Firefox Cymraeg: Dewis Golwg > Chwyddo > Chwyddo Mewn / Chwyddo Allan
Mozilla Firefox: Dewis View > Zoom > Zoom In / Zoom Out 
Opera: Dewis View > Zoom > zoom o'ch dewis

 
Allweddi mynediad
Gallwch ddefnyddio allweddi mynediad os nad ydych yn dymuno defnyddio llygoden i bori drwy rai rhannau o'r wefan. Dim ond Netscape 6 ac uwch ac Internet Explorer 4 ac uwch sy'n cefnogi allweddi mynediad.

I ddefnyddio'r dechneg hon, dilynwch y camau isod:

i) Pwyswch a dal y botwm Alt (dylai defnyddwyr Macintosh bwyso Ctrl yn hytrach nag Alt).
ii) Pwyswch rif y dudalen o ddiddordeb - cyfeiriwch at y rhestr isod o allweddi mynediad. Dylech ddefnyddio y rhifau sydd uwchben y llythrennau (yn hytrach na'r rhifau ar yr ochr dde) ar eich bysellfwrdd.
iii) Pwyswch Return.

Allweddi mynediad cronfabensiwngwynedd.org

0 – Cartref
1 – Hygyrchedd
2 – Preifatrwydd a Chwcis
3 – Telerau
4 – Cysylltu â ni

 

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd