Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Cysylltu â ni

 • Ffôn:
  (01286)679982
 • Post:
  Pensiynau,
  Cyngor Gwynedd,
  Stryd y Jêl,
  Caernarfon,
  Gwynedd,
  LL55 1SH
 • Ar-lein:
  Ffurflen gysylltu

Cysylltu â ni

Mae nifer o wahanol ffyrdd y gallwch gysylltu â Chronfa Bensiwn Gwynedd.

Cofiwch nodi yr isod ar unrhyw ohebiaeth:

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Enw llawn 
 • Dyddiad geni

Ar-lein

 Yn ysgrifenedig 

 • Os oes well gennych, gallwch ysgrifennu atom i:

Cronfa Bensiwn Gwynedd
Stryd y jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

 Dros ffôn 

 • Ein rhif ffôn yw 01286 679982

 Ffacsio

 •  Ein rhif ffacs yw 01286 679589

 Wyneb yn wyneb 

 • Mae croeso i chi ymweld â’n swyddfa yng Nghaernarfon rhwng 9:00 y.b a 5:00 y.h, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond ffoniwch o flaen llaw i wneud apwyntiad â aelod o’r staff os gwelwch yn dda.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd