Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Aelodau

Croeso i’r adran o wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd sydd ar gyfer aelodau

Mae’r rhan yma o’r wefan wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth i weithwyr sydd yn cyfrannu i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ar hyn o bryd.     

Gallwch ddod o hyd i fanylion manwl ynglyn â’ch aelodaeth a buddion o fewn y testunau ar y chwith o’r dudalen hon.


 

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd