Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Newid mewn amgylchiadau

Dylech roi gwybod i’r gronfa yn ysgrifenedig os yw eich amgylchiadau yn newid fel a ganlyn:

Newid cyfeiriad

Byddwn angen gwybod am eich cyfeiriad newydd er mwyn medru cadw mewn cysylltiad ac anfon Mynegiad Buddion Blynyddol atoch pob blwyddyn.

Newid enw

Bydd angen i chwi roi gwybod i ni am unrhyw newid i’ch enw er mwyn i ni fedru diweddaru’n cofnodion.

Newid yn eich statws priodasol

Bydd Grant Marwolaeth a Buddion Pensiwn Blynyddol yn daladwy i'r sawl sy'n ddibynnol arnoch wedi’ch marwolaeth, felly mae'n bwysig fod gennym y wybodaeth gywir o ran eich statws priodasol.
 
Os ydych yn cyd-fyw gyda partner o’r un rhyw neu fel arall, mae modd i chwi enwebu eich partner i dderbyn budd-daliadau goroeswyr yn ddibynnol ar gyrraedd rhai meini prawf. Unwaith y byddwn yn derbyn yr wybodaeth, byddwn yn anfon copi atoch o ffurflen datganiad partner sy’n cyd-fyw â chi.

Defnyddiwch y ffurflen newid mewn amgylchiadau sydd ynghlwm er mwyn rhoi gwybod i ni am unrhyw un o'r newidiadau uchod, gan sicrhau eich bod yn amgáu'r holl ddogfennau priodol.

 

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd