Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Pensiwn Ar-lein

Gallwch weld manylion eich pensiwn trwy glicio ar y linc isod.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd yn bosib i chi:

• Weld eich data personol
• Gynhyrchu amryw o gyfrifiadau
• Ddiweddaru eich manylion personol

Dylid llenwi’r ffurflen ar-lein i gofrestru. Yna, anfonir cyfrinair trwy’r post i chi o fewn deg diwrnod gwaith.

Gofynnir i chi newid eich cyfrinair pan fyddwch yn mewngofnodi am y tro cyntaf, yn ogystal â dewis dau gwestiwn ynghylch eich ffordd o fyw, ac ateb y cwestiynau hynny.  Rhaid ateb un o’r cwestiynau a ddewiswyd yn gywir bob tro cyn y cewch fewngofnodi’n llwyddiannus.

Ni chaniateir i chi fewngofnodi os byddwch yn teipio’r cyfrinair anghywir neu’n ateb eich cwestiynau ynghylch eich ffordd o fyw yn anghywir dair gwaith. Mae’n rhaid i chi gysylltu â’r adran bensiynau os bydd hyn yn digwydd, er mwyn datgloi eich cyfrif.  

https://aelodau.cronfabensiwngwynedd.org.uk/

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd