Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Cyflogwyr

Croeso i’r adran Cyflogwyr o safle We Cronfa Bensiwn Gwynedd.


Cyflogwyr y Cynllun yw’r pwynt cyswllt cyntaf i aelodau’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Er mwyn i Gyngor Gwynedd, fel Awdurdod Gweinyddol, redeg y Cynllun yn effeithiol, mae’n hanfodol bod y Cyrff Cyflogi yn ymwybodol o’r wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf sydd ar gael, fel bod modd iddynt weithredu eu cyfrifoldebau.


Mae'r adran hon o'r wefan wedi ei chynllunio i ddarparu'r arweiniad a'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y cyflogwyr sy'n ffurfio rhan o'n cronfa. Mae hefyd yn cynnwys y ffurflenni sydd angen i gwblhau mewn perthynas â  newidiadau mewn amgylchiadau ar gyfer aelodau actif.

Os oes gennych awgrymiadau ar sut y gall yr adran hon cael ei wella neu os hoffech awgrymu pynciau i'w cynnwys, cysylltwch â ni.


Os ydych yn aelod, byddwch yn rhydd i edrych ar y pynciau sydd ar gael, ond nodwch os gwelwch yn dda dim ond eich cyflogwr y dylai gwblhau unrhyw ffurflenni sydd ar gael yn yr adran hon.

 

 

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd