Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Bwletinau a Chylchlythyrau CLlL

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlL) yn cyhoeddi Bwletinau a Chylchlythyrau yn rheolaidd gyda newyddion a gwybodaeth mewn perthynas â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL).

Mae’r Bwletinau a Chylchlythyrau perthnasol yn cael eu he-bostio i gyflogwyr ar ein rhestr e-bost cyn gynted ar y bo modd ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi. Os hoffwch ymuno a’r rhestr e-bost cysylltwch gyda’r Tîm Cyfathrebu trwy e-bostio CYFPEN@gwynedd.gov.uk .

Mae Bwletinau a Chylchlythyrau sydd wedi’u harchifo ar gael o safle we CLlL (Saesneg yn unig):

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd