Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Rheoliadau Llinell Amser

Mae gwefan Rheoliadau Llinell Amser Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlL) yn darparu copïau diweddaraf o’r rheoliadau sy’n rheoli Pensiynau Llywodraeth Leol.  Mae’r rheoliadau wedi cael eu cyflwyno mewn llinell amser, fel y gall defnyddwyr edrych ar set o reoliadau fel y maent yn cael eu diwygio.

Mae defnydd o’r adnodd hwn yn rhad ac am ddim a bydd o fudd penodol i ymarferwyr gweinyddu mewn Adrannau Bensiynau, swyddogion cyswllt Pensiynau mewn awdurdodau cyflogi, personau a benodwyd ar gyfer cam 1 a cham 2 o’r broses datrys anghydfod, chyfreithwyr, actiwarïaid a swyddogion undebau sydd yn rhan a Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Gellir cael mynediad i’r wefan drwy ddilyn y ddolen ganlynol (Saesneg yn unig):

http://timeline.lge.gov.uk/

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd