Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Ffurflenni

Cyfrifoldeb y cyflogwr yw rhoi gwybod i Gronfa Bensiwn Gwynedd ar unwaith am unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau ar gyfer aelodau gweithredol. Mae'r newidiadau hyn yn cynnwys:

  • Aelodau newydd i’r Cynllun;
  • Aelod gadael y Gronfa Bensiwn;
  • Newid mewn Oriau;
  • Newid mewn Cyfeiriad;
  • Newid mewn Statws Priodasol;
  • Cyfnod o absenoldeb awdurdodedig / heb awdurdod;


Mae'r ffurflenni ar gael yn yr adran Atodiadau isod. Mae pob ffurflen yn cynnwys nodiadau arweiniad ar sut y dylid eu cwblhau.

Y dull ffafriol o gwblhau ffurflenni hyn yw electronig. Ar ôl eu cwblhau, gall y ffurflenni cael eu he-bostio i: pens@gwynedd.gov.uk. Efallai y byddwch am i amgryptio'r ffurflen gyda chyfrinair ar gyfer dibenion diogelwch. Rhowch wybod i'r Adran Bensiynau o flaen llaw beth yw cyfrinair.

Byddwn hefyd yn derbyn ffurflenni wedi'u llenwi â llaw. Defnyddiwch lythrennau bras ac ysgrifennwch y manylion yn glir. Gall y ffurflenni naill ai'n cael ei ffacsio i 01286 679589 neu ei anfon yn y posti: Adain Bensiynau, Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH.

Dylech gadw copi o'r ffurflenni wedi'u llenwi ar gyfer eich cofnodion.

Gweler y dudalen Cyhoeddiadau os ydych yn dymuno archebu cyflenwad o unrhyw ffurflenni i’r aelodau cwblhau.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gellir agor dogfennau Microsoft Word (doc) gyda meddalwedd darllenydd di-dal Microsoft neu Open Office.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd