Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Cyhoeddiadau

Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd ar y cyd a Chronfeydd Pensiwn Cymru wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau. Y cyhoeddiadau sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

Ffurflen cychwyn CT108
Ffurflen cychwyn CT108 Cynghorwyr (ar gyfer Cynghorwyr yn unig)
Llyfryn ‘Canllaw Byr i’r CPLlL’
Ffurflen Mynegai Dymuniad Grant Marwolaeth
Ffurflen Enwebu Partner Sy’n Gyd Fyw
Llyfryn ‘Canllaw ar gyfer Ymddeol’
Llyfryn ‘Canllaw Cynghorwyr i’r CPLlL’ (ar gyfer Cynghorwyr yn unig)
Ffeithlen 1: Absenoldeb di-dâl gyda chaniatâd
Ffeithlen 2: Ychwanegu at Eich Pensiwn
Ffeithlen 3: Newid eich Trefniadau Gwaith
Ffeithlen 4: Mamolaeth, Thadolaeth a Mabwysiadu
Ffeithlen 5: Rheol 85 Mlynedd
Ffeithlen 6: Cymudiad
Ffeithlen 7: Pensiynau ac Ysgariad
Ffeithlen 8: Ymddeoliad Hyblyg
Ffeithlen 9: Trosglwyddo eich Buddion Pensiwn Blaenorol
Ffeithlen 10: Salwch
Poster 1: Angen pensiwn neu lwmp swm iachach?
Poster 2: Ydych wedi mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth?
Poster 3: Meddwl eich bod yn rhy ifanc i gynilo ar gyfer eich pensiwn?
Poster 4: Ydych chi wedi enwebu eich Partner Cydfyw?

Os hoffech archebu unrhyw rai o'r cyhoeddiadau hyn cwblhewch y ffurflen archebu yn yr adran Atodiadau isod.

Gall y ffurflen cael ei bostio i Adran Bensiynau, Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH, ei ffacsio i 01286 679589 neu ei e-bostio i pens@gwynedd.gov.uk

Bydd y deunydd yn cael eu hanfon allan cyn gynted a phosib ar ol derbyn y ffurflen archebu. Byddwn yn cysylltu a chi os bydd oedi cyn anfon unrhyw un o’r deunyddiau.

 

 


 

Atodiadau

Gellir agor dogfennau Microsoft Word (doc) gyda meddalwedd darllenydd di-dal Microsoft neu Open Office.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd