Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Cysylltu â ni

Mae gweinyddiaeth y gronfa bensiwn yn cael ei gyflawni gan Gronfa Bensiwn Gwynedd sydd wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae croeso i chi gysylltu â Chronfa Bensiwn Gwynedd ar unrhyw adeg os gennych gwestiynau neu angen unrhyw wybodaeth.

Dylai pob gohebiaeth ysgrifenedig gael ei anfon i:

Adran Bensiynau
Cyngor Gwynedd
Swyddfa’r Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Dylai gohebiaeth electronic cael ei anfon i: pens@gwynedd.llyw.cymru

Rhif ffôn cyffredinol yr adran ydi: 01286 679982

Y rhif ffacs ydi: 01286 679589

Os bydd angen i chi gysylltu ag aelod o staff unigol, yna gweler islaw fanylion cyswllt personol staff Gronfa Bensiwn Gwynedd:


RheolwyrEnw: Nicholas Edward Hopkins
Teitl Swydd: Rheolwr Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679612
Cyfeiriad e-bost: NicholasEdwardHopkins@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Richard Owen
Teitl Swydd:  Dirprwy Rheolwr Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679589
Cyfeiriad e-bost: OwenDafyddRichard@gwynedd.llyw.cymru


Staff Gweinyddol
Enw: Pamela Griffiths
Teitl Swydd: Swyddog Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679757
Cyfeiriad e-bost: PamelaGriffiths@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Eluned Hughes
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679979
Cyfeiriad e-bost: ElunedMairHughes@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Leanne Hunt
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679125
Cyfeiriad e-bost: LeanneHunt@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Gareth Jones
Teitl Swydd: Uwch Swyddog Pensiynau
Cyfeiriad e-bost: GarethJones@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Leanne Jones
Teitl Swydd: Technegydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679950
Cyfeiriad e-bost: KatyLeanneJones@gwynedd.llyw.cymru
  
Enw: Jennifer Alice Mowle
Teitl Swydd: Swyddog Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679451
Cyfeiriad e-bost: JenniferAliceMowle@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Catherine Owen
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679949
Cyfeiriad e-bost: CatherineEllenOwen@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Haf Elen Owen
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679451
Cyfeiriad e-bost: HafElenOwen@gwynedd.llyw.cymru

Enw:  Neil Thomas
Teitl Swydd: Pensions Assistant
Rhif Ffon: 01286 679155
Cyfeiriad e-bost: NeilThomas@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Ayesha Lisa Trainor
Teitl Swydd: Technegydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679239
Cyfeiriad e-bost: AyeshaTrainor@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Bronwen Elen Williams
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679239
Cyfeiriad e-bost: BronwenElenWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Gwennan Medi Williams
Teitl Swydd: Uwch Swyddog Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679767
Cyfeiriad e-bost: GwenanMediWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Nathan Williams
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679950
Cyfeiriad e-bost: NathanWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Richard Wyn Williams
Teitl Swydd: Cymhorthydd Pensiynau
Rhif Ffon: 01286 679979
Cyfeiriad e-bost: RichardWynWilliams@gwynedd.llyw.cymruSystemauEnw: Gruffydd Rhys Thomas
Teitl Swydd: Swyddog Systemau
Rhif Ffon: 01286 679129
Cyfeiriad e-bost: GruffyddRhysThomas2@gwynedd.llyw.cymru
CyfathrebuEnw: Glesni Gwilym Jones
Teitl Swydd: Swyddog Cyfathrebu
Rhif Ffon: 01286 679645
Cyfeiriad e-bost: GlesniGwilymJones@gwynedd.llyw.cymru

Enw: Meirion Jones
Teitl Swydd: Uwch Swyddog Cyfathrebu
Rhif Ffon: 01286 679643
Cyfeiriad e-bost: MeirionJones2@gwynedd.llyw.cymru


Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd