Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Rhestr o Feddygon wedi eu Cymeradwyo

Dyma rhest oYmarferwyr Meddygol Cofrestredig Annibynnol sydd wedi eu cymeradwyo gan y Gronfa Bensiwn ar gyfer arddwyddo tystysgrifau meddygol at ddiben ymddeoliadau iechyd yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Fel cyflogwr, efallai y byddwch yn defnyddio eich Meddyg Iechyd Galwedigaethol eich hun i asesu eich staff mewn perthynas ag salwch, ond sylwer, dim ond un o'r Meddygon a gymeradwywyd isod y gall llofnodi’r tystysgrifau meddygol:

Enw: Dr G. Denman
Cymwysterau: MRCGP, MFOM
Cyfeiriad: Occupational Physician, Occupational Health Department, Conwy & Denbighshire NHS Trust, Glan Clwyd Hospital, Rhyl, LL18 5UJEnw: Dr B.C. Owen
Cymwysterau: B.Sc., MB.BCh, DRCOG, MRCGP, MFOM
Cyfeiriad: Gyfynys, Llangoed, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8PREnw:
Dr P.J. Oliver
Cymwysterau: B.Sc., MBBS., MFOM.
Cyfeiriad: Llwynegrin Hall, County Hall, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NGEnw:
Dr Ian Robinson
Cymwysterau: MB, CHB, DRCOG,CM10SH, MFOM
Cyfeiriad: Health Management Ltd, 12 Edward Court, Altrincham Business Park, George Richards Way, Broadheath, Altrincham WA14 5GLEnw:
Dr David J Fox
Cymwysterau: BM BS BMedSci (hons) MFOM
Cyfeiriad: Health Management Ltd, 12 Edward Court, Altrincham Business Park, George Richards Way, Broadheath, Altrincham WA14 5GLEnw:
Dr Robert Jefferson
Cymwysterau: BCC, MB.BS, CMIOSH, FFOM
Cyfeiriad: Health Management Ltd, 12 Edward Court, Altrincham Business Park, George Richards Way, Broadheath, Altrincham WA14 5GLEnw:
Dr Andrew Lister
Cymwysterau: MBBS, DRCOG, MFOM, MIOSH
Cyfeiriad: PO Box 170, Chester, CH2 2WFEnw:
Dr Lisa N Birrell
Cymwysterau: BMedSci, BM, DCCH, MRCGP, FFOM, FRCP
Cyfeiriad: 11 Cluny Place, Edinburgh, EH10 4RHEnw:
Dr Frances Curran
Cymwysterau: MBChB, DRCOG, MRCGP, MFOM
Cyfeiriad: Health Management Ltd, 12 Edward Court, Altrincham Business Park, George Richards Way, Broadheath, Altrincham WA14 5GLEnw: Dr Keith Pilling
Cymwysterau: MB BCh, MFOM
Cyfeiriad: Ty Llangenny, Llangenny, Crickhowell, Powys, NP8 1TB

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd