Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Ad-daliad


Os yw gwasanaeth yn llai na 3 mis mae angen ad-dalu'r cyfraniadau drwy eich system gyflogres, gan y bydd y gweithiwr yn cael ei ystyried fel nad yw wedi bod yn aelod o'r Gronfa Bensiwn.

Os yw gwasanaeth yn fwy na 3 mis cwblhewch y Ffurflen Terfynu (CT105) a'i dychwelyd i'r Adran Bensiynau cyn gynted ag y bo modd - Mae'r ffurflen ar gael yn yr adran atodiad o dudalen Ffurflenni - cliciwch yma.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd