Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Polisiau Disgresiwn Cronfa Bensiwn Gwynedd

Fel cynllun pensiwn galwedigaethol, mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yn cael ei weinyddu gan yr Awdurdod Gweinyddu (Cronfa Bensiwn Gwynedd) ac Awdurdodau Cyflogi (y cyflogwyr unigol sy'n cymryd rhan yn y CPLlL).

Mae gan Gronfa Bensiwn Gwynedd a Chyflogwyr y Cynllun cyfrifoldebau a disgresiwn ar wahân i ymarfer pan fyddant yn gweinyddu'r CPLlL. Fe gewch ynghlwm rhestr o bolisïau Cronfa Bensiynau Gwynedd mewn perthynas â Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013 a'r Rheoliadau (Darpariaethau Trosiannol, Diogelu & Gwelliant) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014. Mae'r polisïau hyn wedi cael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Pensiynau yn eu cyfarfod ar 10fed Tachwedd 2015.

Gweler yr adran Atodiadau isod am gopi o bolisiau disgresiwn Cronfa Bensiwn Gwynedd.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd