Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn

Cronfa Bensiwn Gwynedd

prif ddelwedd
Skip to
Skip to

Cynghorwyr

Croeso i’r adain o wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd sydd ar gyfer cynghorwyr.

Nod y rhan yma o’r wefan yw darparu gwybodaeth i gynghorwyr sydd yn cyfrannu i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL).

Bydd pob cyngor yn penderfynu os ydynt am ganiatáu i’w cynghorwyr ymuno â’r CPLlL ai peidio. Cysylltwch â’ch cyngor i weld os ydych yn gymwys i fod yn aelod o gynllun y cynghorwyr.

Mae cynllun y cynghorwyr yn parhau i gael ei weinyddu yn unol â’r Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 er bod CPLlL ar ei newydd wedd wedi dod i rym ar Ebrill 1af 2008 ar gyfer aelodau eraill.

Rhai o’r buddion a ddarparir yw:

  • Pensiwn wedi selio ar gyflog cyfartalog eich gyrfa
  • Lwmp swm yn rhydd o dreth pan fyddech yn ymddeol
  • Lwmp swm Grant Marwolaeth o 2 gwaith cyflog cyfartalog eich gyrfa
  • Pensiwn goroeswr i’ch priod neu bartner sifil
  • Pensiwn ar gyfer plant cymwys
  • Ymddeoliad cynnar o oed 60 ymlaen
  • Ymddeoliad salwch o unrhyw oedran

Gallwch ddod o hyd i fanylion manwl ynglyn â'ch aelodaeth a buddion o fewn y testunau ar y chwith o'r dudalen hon. 

Am fwy o wybodaeth am gynllun y cynghorwyr ewch i ymweld â gwefan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.  (Saesneg yn unig). 

Chwilio

Cysylltu â ni

 
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd a Chwcis | © Hawlfraint 2018 Cyngor Gwynedd